Du er her: 

Om kirken

Vestervig Kirke har en lang og spændende historie; den har været ombygget og renoveret, været klosterkirke og formentlig været bispesæde i tidligere Vendel Stift.

Nedenfor ses en drone-video fra 2016, hvor bl.a. Vestervig Kirke indgår.

Nedenfor er vist billeder af kirken, eksteriør, interiør mv.

Ønsker du at læse mere om Vestervig Kirke samt se flere billeder, så klik her.

Vestervig Kirke og Kirkegård
Vestervig Kirke skyder op i landskabet
Kirkens rekonstruerede syddør. To engle bærer en mandelformet glorie med den tronende Kristus. Højre hånd er løftet til velsignelser, mens han holder en bog i den anden hånd.
Tympanon over præstedør i korets sydvæg. Den stammer muligvis fra Skt. Thøgers kirke.
Stenen som tidligere blev kaldt "Vestervigs Vartegn".
Søjlekapitæl med dyrerelief fra Skt. Thøgers Kirke
Gravskrift i kvadersten. Stenen antages at være fra slutningen af 1100-tallet.
Et magert rovdyr med tungen ud af halsen. Det er umuligt at afgøre, om det er en løve eller en ulv eller en hund.
Soluret blev fundet ved ombygningen af kirken i 1917 og sidder således ikke på sin oprindelige plads. Anses for at være et af de ældste kirkelige solure i Nordeuropa.
Våbenskjoldet er for Christian I.
Kirkens orgel.
Kirkens orgel.
En dobbelt, romansk gravsten på Vestervig Kirkegård. Under den er ifølge sagnet Valdemar den 1.'s søster Liden Kirsten og Prins Buris begravet.
Stenen findes ud for kirkeskibets norddør, og det er skik at brude efter vielsen lægger deres buket til parret, der elskede hinanden så højt, men først i døden forenedes.
Vestervig Kirke og Kirkegård